Finanční plán

13. června 2011 (po)

Pro realizaci jednotlivých aktivit v rámci IPRM Městské parky je nastaven finanční plán, který zobrazují následující tabulky:

Plán čerpání finančních prostředků IPRM dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

  Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech Nezpůsobilé výdaje
aktivita 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem CZV Celkem dotace  
CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP CZV ROP
1.1.1. 0 0 1 690 838 676 336 3 888 027 1 555 211 1 969 523 787 809 0 0 7 548 388 3 019 356 1 235 076
1.1.2. 0 0 0 0 664 568 265 827 672 468 268 987 0 0 1 337 036 534 814 79 212
2.1.1. 1 555 042 1 321 786 1 075 666 914 316 503 908 428 321 0 0 0 0 3 134 616 2 664 423 1 406 066
3.1.1. 382 939 325 498 214 894 182 660 222 270 188 929 0 0 0 0 820 103 697 087  
3.1.2. 0 0 0 0 177 671 151 021 177 671 151 021 177 672 151 020 533 014 453 062  
Způsobilé výdaje celkem 1 937 981 1 347 284 2 981 398 1  312 5 456 444 2 589 309 2 819 662 1 207 817 177 672 151 020 13 373 157 7 368 742  
Nezpůsobilé výdaje celkem 2 720 354
IPRM celkem 16 093 511

Plán čerpání finančních prostředků z jiných OP dle jednotlivých aktivit v jednotlivých letech (v EUR)

  Plánovaný objem způsobilých výdajů z jiných OP v jednotlivých letech (jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek příslušného OP) Nezpůsobilé výdaje
aktivita 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem  
1.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
1.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
2.1.1 0 18 933 128 986 0 0 0 0 0 147 919 7 553
3.1.1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
3.1.2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Způsobilé výdaje celkem 147 919  
Nezpůsobilé výdaje celkem 7 553
IPRM celkem 155 472

Plán čerpání finančních prostředků na IPRM celkem (v EUR)

  Plánovaný objem výdajů na IPRM celkem Nezpůsobilé výdaje
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem  
Způsobilé výdaje 0 18 933 128 986 1 937 981 2 981 398 5 456 444 2 819 662 177 672 13 521 077  
Způsobilé výdaje celkem 13 521 077
 
Nezpůsobilé výdaje celkem 2 727 907
IPRM celkem 16 248 983