Prioritní osy

20. listopadu 2009 (pá)

Opatření 1.1 Rozvoj výstaviště Flora

Aktivita 1.1.1 Rozšíření a modernizace výstavních ploch

  • Výstavbou nového pavilonu ve vymezené zóně města v areálu výstaviště Flora dojde kromě rozšíření ploch a zázemí pro vystavovatele i k přemístění administrativy výstaviště Flora Olomouc, a. s. a restaurace. Ke zvýšení atraktivity regionálního centra – města Olomouce – dojde výstavbou nového pavilonu, kde se bude konat mnoho výstavních, ale i kulturních akcí pro občany města, čímž dojde ke zvýšení atraktivity města, zvýšení návštěvnosti nového pavilonu a zvětšení plochy infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity obyvatel.

Aktivita 1.1.2 Výstavba příjezdové komunikace k areálu výstaviště a parkování

  • Výstavba parkoviště a přístupové komunikace jako doplňkové infrastruktury ke zlepšení přístupu návštěvníků k podnikatelským objektům pro poskytování zájmových a volnočasových aktivit v areálu výstaviště Flora.

Opatření 2.1 Obnova olomouckých historických parků

Aktivita 2.1.1 Revitalizace městských parků jako infrastruktury pro zájmové a volnočasové aktivity

  • Revitalizace parků a veřejné zeleně obnovou dřevin a porostů, vybavení parků mobiliářem a obnova povrchů cestní sítě, vybudování osvětlení, obnova kulturních památek regionálního významu.

Opatření 3.1 Revitalizace veřejných prostranství

Aktivita 3.1.1 Obnova nedostatečně využívaných prostranství, jejich zpřístupnění, výstavba a rekonstrukce sociálního zázemí

  • Úprava a obnova zanedbaných nebo nedostatečně využívaných prostranství ve vymezené zóně města. Zpřístupnění veřejné zeleně a parků v majetku Univerzity Palackého v Olomouci, vytvoření nového vstupu z Bezručových sadů do botanické zahrady, provedení stavebních úprav sociálního zařízení v Čechových sadech.

Aktivita 3.1.2 Obnova kulturních památek pro volnočasové aktivity

  • Rekonstrukce nemovitých kulturních památek a jejich zpřístupnění široké veřejnosti pro volnočasové aktivity, a tím naplnění cíle zvýšení kvality života a větší atraktivity regionálního centra.

Aktivita 3.1.3 Zvýšení dostupnosti a bezpečnosti frekventovaných veřejných prostranství

  • Zvýšení dostupnosti urbanizovaného území a veřejného prostranství se zajištěním zvýšení bezpečnosti, bezbariérového přístupu a zvýšení atraktivity území.

Harmonogram realizace jednotlivých aktivit IPRM Městské parky

Realizace aktivity 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Aktivita 1.1.1.                                                                
Aktivita 1.1.2                                                                
Aktivita 2.1.1                                                                
Aktivita 3.1.1                                                                
Aktivita 3.1.2                                                                
Aktivita 3.1.3