Základní informace o IPRM Městské parky

Integrovaným plánem rozvoje města se rozumí soubor vzájemně obsahově a časově provázaných akcí, které jsou realizovány: Více ...

Městské parky

Harmonogram výzev

V současné době není plánována žádná výzva pro předkládání individuálních projektů naplňujících IPRM Městské parky.

 
 

Aktuality

15DUB2016

Podle harmonogramu IPRM Městské parky měla být fyzická realizace všech individuálních projektů ukončena do 31.12.2015. Tato podmínka byla splněna. V rámci IPRM Městské parky tedy již nelze podávat a realizovat projekty. IPRM Městské parky je v období udržitelnosti. Více »

13LED2012

Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava schválil na svém jednání konaném dne 12.12.2011 první etapu aktualizace IPRM realizovaných statutárním městem Olomouc. Náplní první etapy aktualizace IPRM byl převod části nedočerpaných prostředků z IPRM Městské parky do IPRM Atraktivní a konkurenceschopná Olomouc ve výši 14 mil. Kč. Více »

18LIS2011

Ve středu 16.11.2011 byla Výborem Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava vyhlášena výzva č. 28/2011 k předkládání projektových žádostí v prioritní ose 2 Integrovaný rozvoj a obnova regionu, oblasti podpory 2.1 Rozvoj regionálních center pro individuální projekty naplňující IPRM Městské parky. Více »

Kompletní přehled »
Schválené projekty
Realizované projekty
  • Obnova mobiliáře a povrchů cestní sítě v olomouckých historických sadech – Čechovy a Bezručovy sady
  • Obnova mobiliáře a cestní sítě ve Smetanových sadech - Rudolfova alej II. etapa
  • Dětské hřiště Michalské stromořadí

Více o schválených projektech »