Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Tvorba IPRM Revitalizace a regenerace sídliště započala v srpnu 2008 na základě vyhlášení výzvy Ministerstvem pro místní rozvoj ČR k podávání žádostí o schválení Integrovaných plánů rozvoje měst v rámci Integrovaného operačního programu v oblasti intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích.

Město ustanovilo pro přípravu, zpracování a realizaci IPRM Řídící výbor. Na prvním zasedání Řídícího výboru dne 9. 9. 2008 byla navržena jako nejvhodnější lokalita, kterou by měl IPRM řešit, Přichystalova ulice, rozšířená o území sídliště Heyrovského – Schweitzerova – Nové Sady/sever.

V průběhu října 2008 mohli vlastníci bytových domů ze stanovené lokality zasílat projektové náměty k zařazení do IPRM pro oblast aktivit Regenerace bytových domů. Zároveň byla vyhlášena výzva k podávání návrhů na zapojení do partnerství.

Na druhém zasedání Řídícího výboru dne 10. 11. 2008 byla schválena alokace k jednotlivým opatřením IPRM. Počátkem prosince 2008 Evropská komise potvrdila, že režim podpory bude činit max. 40 % z celkových způsobilých výdajů projektu.

Dne 12. 11. 2008 proběhlo veřejné projednání, kde byli všichni zúčastnění seznámeni s obsahem IPRM Revitalizace a regenerace sídliště. Po dobu 5 pracovních dní mohly všechny zainteresované subjekty podávat připomínky k představenému konceptu IPRM.

Konečná podoba dokumentu IPRM byla schválena Řídícím výborem 8. 12. 2008 a poté Zastupitelstvem města Olomouce dne 15. 12. 2008.

Žádost k Integrovanému plánu rozvoje města Olomouce – Revitalizace a regenerace sídliště byla podána dne 31. 12. 2008 na Centrum pro regionální rozvoj Olomouc.

Dne 27. března 2009 ministr pro místní rozvoj Cyril Svoboda schválil Integrovaný plán rozvoje města Olomouc (IPRM) Revitalizace a regenerace sídliště (konkrétně v městských částech Nové Sady, Nový Svět, Povel), který se uchází o finanční prostředky z Integrovaného operačního programu.

Statutární město Olomouc získalo podporu ve výši až 7,2 milionu eur.

Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - po Změně č. 10 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - po Změně č. 9 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - po Změně č. 8 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - po Změně č. 7 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - po Změně č. 6 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - po Změně č. 5 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - po Změně č. 4 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - po Změně č. 3 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - po Změně č. 2 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - po Změně č. 1 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Dokument IPRM Revitalizace a regenerace sídliště - schválený dokument Dokument PDF, 1.2 MB

Změny dokumentu IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Příloha: Oznámení o změnách v IPRM č.10 Dokument PDF, 1.8 MB
Příloha: Oznámení o změnách v IPRM č.9 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Oznámení o změnách v IPRM č.8 Dokument PDF, 0.2 MB
Příloha: Oznámení o změnách v IPRM č.7 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Oznámení o změnách v IPRM č.6 Dokument PDF, 0.2 MB
Příloha: Oznámení o změnách v IPRM č.5 Dokument PDF, 105.7 KB
Příloha: Oznámení o změnách v IPRM č.4 Dokument PDF, 5.4 MB
Příloha: Oznámení o změnách v IPRM č.3 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Oznámení o změnách v IPRM č.2 Dokument PDF, 110.4 KB
Příloha: Oznámení o změnách v IPRM č.1 Dokument PDF, 0.3 MB

Aktuální příručka pro žadatele a příjemce ke stažení

Příručka pro žadatele a příjemce pro 5.2 verze 4.0