Oznámení o ukončení kontinuálních výzev aktivity a) Revitalizace veřejných prostranství v IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

22. července 2011 (pá)

Statutární město Olomouc oznamuje ukončení kontinuálních výzev na aktivity a) Revitalizace veřejných prostranství naplňující specifický cíl 1 Revitalizace zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství IPRM Revitalizace a regenerace sídliště:

  • výzvy č. 1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních
  • výzvy č. 2 Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch

ke dni 19. 8. 2011.