Změna hodnotících kritérií výzvy č. 12 - z důvodu formální chyby

4. dubna 2012 (st)

Vzhledem k formálnímu pochybení v příloze č. 2 Tabulka hodnotících kritérií výzvy č. 12 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení byla pozměněna část hodnotících kritérií týkajících se termínu dokončení projektu.

Změna byla provedena u hodnocení projektů v části a) snížení energetické náročnosti bytových domů a v části b) moderní sociální bydlení. Změna nemá vliv na žádné další podmínky výzvy. Jedná se pouze o napravení administrativní chyby. Změna je platná ke dni 3.4.2012. Oprava výzvy byla provedena, aktuální znění výzvy č. 12 naleznete zde.

Původní znění přílohy č. 2 Tabulka hodnotících kritérií výzvy č. 12:

Termín realizace – dokončení projektu max 5 Žádost Benefit 7
Projekt bude realizován – dokončen do 31.12.2011 5  
Projekt bude realizován – dokončen do 30.9.2012 1  
Projekt bude realizován – dokončen po 30.9.2012 0  

Nové znění přílohy č. 2 Tabulka hodnotících kritérií výzvy č. 12:

Termín realizace – dokončení projektu max 5 Žádost Benefit 7
Projekt bude realizován – dokončen do 31.12.2012 5  
Projekt bude realizován – dokončen do 30.9.2013 1  
Projekt bude realizován – dokončen po 30.9.2013 0