JESSICA - šance pro ty, kteří nevyužili dotace na rekonstrukci domu

19. února 2014 (st)

JESSICA - šance pro ty, kteří nevyužili dotace na rekonstrukci domu

Pro vlastníky, kteří nestihli žádost podat nebo se z jiných důvodů nemohli o dotace v IPRM ucházet, je nyní připravena alternativa v podobě finančního nástroje JESSICA.

Pro všechny vlastníky bytových domů ve stávající a rozšířené zóně (sídliště Povel, Nové Sady a Nový Svět včetně rozšíření na severní, západní a jižní stranu) existuje možnost získat zvýhodněný úvěr na rekonstrukce bytových domů (zateplení vnější obálky domu, výměna okenních a dveřních výplní, zateplení střechy a stropu suterénu, odstranění statických poruch domů, rekonstrukce výtahů a inženýrských sítí apod.).

Zvýhodněné úvěry poskytuje Státní fond rozvoje bydlení prostřednictvím Komerční banky, a.s.. Akce by se měla rozběhnout počátkem roku 2014 a měla by trvat do konce roku 2015.

Program JESSICA BYTOVÝ DŮM nabízí vlastníkům bytových domů nízkoúročené úvěry, již od 0,75 % ročně, pro splatnosti do 10 let. Úroková sazba je dále odstupňována podle délky splatnosti, kterou je možné zvolit až na 30 let. Minimální výše úvěru je stanovena na 1 mil. Kč. Více zde. Postup při žádosti o úvěr.

V současné době je již možné na pobočkách Komerční banky konzultovat projektové záměry a projednávat schopnost splácet případný úvěr. Uzavírání úvěrových smluv začalo koncem ledna 2014. Žádosti budou uzavírány do prosince 2015.

Více informací naleznete na http://www.sfrb.cz/programy/program-jessica/
a nebo na pobočkách KB: http://www.kb.cz/pobocky-bankomaty/cs/hledani.x

Přílohy: