Upozornění pro předkladatele projektů, které jsou součástí "IPRM", do jiných tématických operačních programů

26. dubna 2010 (po)

Informace pro předkladatele projektů v cíli 3 Sociální integrace, rozvoj a zvýšení vzdělanosti.

Vážení potencionální předkladatelé projektů

Chceme Vám připomenout Váš nárok na 10% bonifikaci (desetibodové) zvýhodnění při podání projektu zařazeného do Integrovaného plánu rozvoje města do příslušného operačního programu.

Co se týče vystavení zmíněného potvrzení: V případě, že budete chtít podat jeden z projektů, který je již zařazen do IPRMu, prosíme o dodržení názvu projektu i předkladatele projektu. Počítejte prosím s dobou potřebnou pro vystavení potvrzení, která může trvat až 1 týden.
Pokud by z jakýchkoli důvodů název projektu či předkládající osoba byla jiná, prosíme informovat manažerku IPRM minimálně 3 týdny před plánovaným termínem vystavení potvrzení a to z důvodu procesu sladění platného dokumentu IPRM, které probíhá na úrovni schvalování změn dokumentu v Radě města Olomouce.

Pokud Váš projekt do IPRMu zařazen nebyl: V případě, že chystáte projekt do tématického operačního programu naplňující cíl spadající pod sociální integraci, podpora vzdělávání a zaměstnanosti, rozvoj související infrastruktury, a zároveň Váš projekt bude mít vliv na vybranou zónu ve městě, můžete zažádat o zařazení Vašeho projektu do IPRM a tím získat nárok na 10% bonifikaci k projektu.
Další podmínkou pro zařazení do IPRM je vyplnění projektového listu.