Doporučený postup při přípravě žádosti o dotaci

31. května 2010 (po)

V blízké době plánuje statutární město Olomouc vyhlášení nových výzev pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace a regenerace sídliště na aktivity regenerace bytových domů.

Výzvy budou určeny pro žadatele - vlastníky bytových domů - z vybrané zóny zahrnující části Povel, Nové sady, Nový svět (ZSJ Přichystalova + k.ú. Nový svět + ZSJ Nové Sady – sever + ZSJ Schweitzerova + ZSJ Heyrovského + část ZSJ Holická + část ZSJ Tovární + část ZSJ U rybářských stavů + část ZSJ Družební). Přesné vymezení zóny – popisná čísla jednotlivých bytových domů v zóně – naleznete v příloze Vymezená zóna.

Výzvy budou vyhlášeny na tyto aktivity:

  • Zateplení obvodového pláště domu včetně stavebních úprav vstupu, soklu, sanace balkonů a lodžií, zateplení vybraných vnitřních konstrukcí (strop suterénu), výměna okenních a dveřních výplní, zateplení střešního pláště
  • Výměny a modernizace lodžií a balkonů včetně zábradlí
  • Modernizace a rekonstrukce technického vybavení domů – výměny rozvodů inženýrských sítí, výměny výtahů.

Podpora se poskytuje ve výši až 40% ze způsobilých nákladů na investici.

Doporučený postup při přípravě žádosti naleznete v příloze.