Aktuality

název článku:

datum:
19. února 2014 (st)
perex:

Pro vlastníky, kteří nestihli žádost podat nebo se z jiných důvodů nemohli o dotace v IPRM ucházet, je nyní připravena alternativa v podobě finančního nástroje JESSICA. Celý článek »


název článku:

datum:
6. června 2013 (čt)
perex:

Statutární město Olomouc oznamuje, že prodlužuje termín ukončení podávání projektových žádostí do výzvy č. 17 až na 15.7.2013. Celý článek »


název článku:

datum:
18. ledna 2013 (pá)
perex:

Statutární město upozorňuje zájemce o dotace na rekonstrukci bytových domů, že v současnosti vyhlášené výzvy výzva č. 15 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů a výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení jsou jedny z posledních vyhlášených výzev. Celý článek »


název článku:

datum:
4. dubna 2012 (st)
perex:

Vzhledem k formálnímu pochybení v příloze č. 2 Tabulka hodnotících kritérií výzvy č. 12 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení byla pozměněna část hodnotících kritérií týkajících se termínu dokončení projektu. Celý článek »


název článku:

datum:
22. července 2011 (pá)
perex:

Statutární město Olomouc oznamuje ukončení kontinuálních výzev na aktivity a) Revitalizace veřejných prostranství naplňující specifický cíl 1 Revitalizace zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství IPRM Revitalizace a regenerace sídliště: Celý článek »


název článku:

datum:
24. listopadu 2010 (st)
perex:

Statutární město Olomouc upozorňuje žadatele a příjemce v IPRM Revitalizace a regenerace sídliště na aktualizaci Příručky pro žadatele a příjemce pro oblast intervence 5.2 Zlepšení prostředí v problémových sídlištích v Integrovaném operačním programu. Celý článek »


název článku:

datum:
2. září 2010 (čt)
perex:

Slavnostní přestřižení pásky ve čtvrtek 2. září 2010 zakončilo kompletní rekonstrukci Přichystalovy ulice v Olomouci. Celkové náklady ve výši 92,7 mil. Kč hradilo statutární město Olomouc s využitím evropské dotace z Integrovaného plánu rozvoje města ve výši 39,5 mil. korun. Celý článek »


název článku:

datum:
2. června 2010 (st)
perex:

Hlavním cílem pořízení urbanistické studie revitalizace a regenerace sídliště - „Obytná zóna Povel“ bylo připravit modernizaci sídliště z hlediska zanedbaných veřejných prostranství, z hlediska přístupnosti rekreačních ploch zeleně a dopravní infrastruktury. Zpracovaná studie bude podkladem pro čerpání dotace z evropských fondů. Celý článek »


název článku:

datum:
31. května 2010 (po)
perex:

V blízké době plánuje statutární město Olomouc vyhlášení nových výzev pro předkládání žádostí o dotaci v rámci Integrovaného plánu rozvoje města Revitalizace a regenerace sídliště na aktivity regenerace bytových domů. Celý článek »


název článku:

datum:
26. dubna 2010 (po)
perex:

Informace pro předkladatele projektů v cíli 3 Sociální integrace, rozvoj a zvýšení vzdělanosti. Celý článek »


Stránky: {1, 2 , 3 , 4}      další »