Kontakty IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Kontakty IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Statutární město Olomouc

Horní náměstí 583 – radnice
779 11 Olomouc

Odbor evropských projektů

Palackého 14 | 779 11 Olomouc
tel.: 588 488 672
e-mail:

Vedoucí odboru evropských projektů

Ing. Radovan Sítek
Odbor evropských projektů
Magistrát města Olomouce
Palackého 14 | 779 11 Olomouc
tel.: 588 488 670
e-mail:

Centrum pro regionální rozvoj ČR, pobočka Olomouc

Ing. Aleš Marousek
Jeremenkova 40B, 772 00 Olomouc
tel.: 587 337 704 | fax: 587 337 702
e-mail:

Projektový manažer
Ing. Jiří Kašpar
tel: 587 337 709
e-mail: