Manažer IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Dne 4. 11. 2009 byla Řídícím výborem IPRM Revitalizace a regenerace sídliště ustanovena manažerem IPRM Revitalizace a regenerace sídliště Ing. Zuzana Kalivodová (projektový manažer OEP).

Kompetence:

 • podnět ke svolání Řídícího výboru na základě potřeby vyplývající z přípravy a realizace IPRM
 • komunikace s poskytovatelem dotace

Odpovědnost:

 • informování veřejnosti o přípravě a realizaci IPRM
 • účast na jednání Řídícího výboru a jejich technické zabezpečení včetně zajištění zápisu z jednání ŘV, rozeslání všem členům a zveřejnění na webových stránkách města Olomouce
 • monitorování IPRM Revitalizace a regenerace sídliště jako celku a předkládání monitorovacích zpráv o realizaci IPRM řídícímu orgánu IOP
 • koordinace a kontrola aktivit jednotlivých partnerů zapojených do IPRM
 • poskytování metodické pomoci partnerům při realizaci projektů
 • průběžný monitoring plnění monitorovacích ukazatelů IPRM
 • informování veřejnosti o průběhu realizace IPRM
 • zajišťování činností a dodržování podmínek Smlouvy o poskytnutí dotace
 • příprava podkladů pro RMO
 • zajištění strategického hodnocení IPRM
 • příprava žádostí o změnu IPRM