Pracovní skupina

Hlavní poradní orgán přípravy IPRM Olomouc.

Kompetence:

 • připravuje materiály pro jednání Řídícího výboru IPRM
 • ve spolupráci s odborem evropských projektů připravuje materiály do kolektivních orgánů města
 • zajišťuje připomínkování předkládaných materiálů
 • podílí se na přípravě veřejných výzev
 • hodnotí projekty a předkládá je řídícímu výboru IPRM s doporučením, zda projekt zařadit či nezařadit do IPRM

Členové:

 • Ing. Radovan Sítek – odbor evropských projektů
 • Ing. Lubomír Hopp – odbor dopravy
 • Ing. Marek Černý – odbor koncepce a rozvoje
 • Ing. Roman Zelenka – Správa nemovitostí Olomouc
 • Ing. Marcela Buiglová – Komise městské části 16
 • Bc. Richard Kořínek – Člověk v tísni
 • Ing. Radek Dosoudil – vedoucí odboru koncepce a rozvoje
 • Ing. Vladimír Michalička – odbor investic
 • Ing. Václav Šnajdr – odbor investic
 • Bc. Vojtěch Hala – odbor vnějších vztahů a informací
 • Ing. Antonín Kyjovský – SBD Olomouc
 • Jan Jančík – Komise městské části 20
 • Petr Macek – Charita Olomouc
 • Mgr. Antonín Staněk Ph.D. – předseda Komise místní části 15, Olomouc - Nové Sady
 • Ing. Martina Marušková, Ph.D. – odbor koncepce a rozvoje
 • Ing. Vladimír Tomančík – odbor koncepce a rozvoje
 • Ing. Aleš Martinec – odbor evropských projektů
 • Ing. Milan Kroupa – Družstvo Byt a servis
 • Mgr. Irena Pištěková – OSSZ
 • Doc.RNDr. Zdeněk Szcyrba, Ph.D. – katedra geografie Přírodovědecké fakulty UP