Řídící výbor

Nejvyšší výkonný a rozhodovací orgán přípravy a realizace IPRM Olomouc - podléhá Radě města Olomouce (dále RMO). Složení řídícího výboru IPRM Olomouc schválila dne 2. 9. 2008 RMO.

Na ustavujícím jednání Řídícího výboru IPRM Olomouc dne 9.9.2008 byl schválen jednací řád Řídícího výboru IPRM Olomouc a předsedou Řídícího výboru byl zvolen Martin Novotný, primátor statutárního města Olomouce.

Kompetence

 • řídit, dohlížet a kontrolovat provádění aktivit přípravy a realizace IPRM Olomouc
 • navrhovat zřízení pracovní skupiny IPRM Olomouc
 • schvalovat harmonogram a obsah aktivit přípravy IPRM Olomouc
 • být informován o všech aktivitách a výstupech prac. skupiny, vznášet připomínky k výstupům prac. skupiny a vyžadovat nápravu nedostatků
 • účastnit se jednání prac. skupiny
 • připomínkovat dílčí výstupy IPRM Olomouc
 • schvalovat výběr aktivit a konečnou podobu IPRM Olomouc
 • schvalovat změny IPRM a předložit RMO ke schválení žádosti o podstatné změny IPRM Olomouc
 • schvalovat průběžnou zprávu a závěrečnou zprávu k realizaci IPRM Olomouc

Odpovědnost

 • řádné a včasné splnění aktivit nutných pro přípravu a realizaci IPRM Olomouc
 • řízení a kontrola aktivit pracovní skupiny
 • řešení problémů při přípravě a realizaci IPRM Olomouc
 • včasné a úplné informování RMO o přípravě a realizaci IPRM Olomouc
 • zajištění provedení strategického hodnocení IPRM Olomouc k 31.7.2010
 • zajištění udržitelnosti výstupů a výsledků IPRM po dobu 5 let ode dne finančního ukončení IPRM Olomouc

Seznam členů Řídícího výboru IPRM RRS

 • Martin Novotný - primátor (předseda Řídícího výboru)
 • Mgr. Eva Machová - náměstkyně primátora
 • RNDr. Ladislav Šnevajs - náměstek primátora
 • JUDr. Martin Major - náměstek primátora
 • Ing. Jaromír Czmero - člen Zastupitelstva města Olomouce (nehlasující člen)
 • Ing. Radovan Sítek - vedoucí odboru evropských projektů MMOl
 • Ing. Radek Dosoudil - vedoucí odboru koncepce a rozvoje MMOl
 • Ing. Vladimír Michalička - vedoucí odboru investic MMOl

Usnesení

Příloha: Usnesení Řídícího výboru 7. 10. 2013 Dokument PDF, 21.2 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 22. 7. 2013 Dokument PDF, 24.8 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 5. 6. 2013 Dokument PDF, 19.1 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 17. 4. 2013 Dokument PDF, 21.7 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 3. 4. 2013 Dokument PDF, 38.8 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 13. 3. 2013 Dokument PDF, 25.1 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 5. 12. 2012 Dokument PDF, 36.4 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 28. 11. 2012 Dokument PDF, 1 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 23. 5. 2012 Dokument PDF, 44.1 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 12. 3. 2012 Dokument PDF, 23.5 KB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 2. 11. 2011 Dokument PDF, 1.6 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 17. 6. 2011 Dokument PDF, 1.3 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 16. 3. 2011 Dokument PDF, 1.2 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 15. 9. 2010 Dokument PDF, 0.9 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 14. 7. 2010 Dokument PDF, 0.7 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 7. 4. 2010 Dokument PDF, 0.7 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 20. 1. 2010 Dokument PDF, 0.8 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 15. 12. 2009 Dokument PDF, 0.7 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 4. 11. 2009 Dokument PDF, 1.1 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 27. 7. 2009 Dokument PDF, 0.7 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 8. 12. 2008 Dokument PDF, 0.4 MB
Příloha: Usnesení Řídícího výboru 10. 11. 2008 Dokument PDF, 19.4 KB