Řídící struktura

Pro účely efektivního odborného a administrativního zajištění přípravy a realizace IPRM Olomouc byla ustanovena následující řídící struktura.