Schválené projekty

18. ledna 2013 (pá)

Opatření 2.1 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení

Opatření 2.3 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů

Rekonstrukce bytového domu Janského

Žadatel: Společenství vlastníků jednotek domu Janského 16, Olomouc
Výzva: č. 5
Výše dotace: 974 970 Kč
Celkové výdaje projektu: 3 265 640 Kč1)
Popis projektu: Projekt řeší rekonstrukci dvou výtahů (500 kg, 320 kg) v bytovém domě. Výměnou výtahu dojde k zajištění bezporuchového provozu, zlepšení jízdních vlastností zvýšení bezpečnosti provozu odstraněním bezpečnostních rizik výtahů, snížení hlučnosti, čímž dojde ke zkvalitnění technického vybavení celého bytového domu.

Aktuální informace: Projekt v konečné fázi nebyl financován z dotace.

 

1) celkové výdaje obsahují způsobilé i nezpůsobilé výdaje projektu