Úspěšné projekty

15. srpna 2013 (čt)

Níže uvedená tabulka uvádí v přehledné podobě úspěšné projekty. Konkrétní informace o jednotlivých úspěšných projektech lze nalézt v sekcích Schválené projekty a Realizované projekty (v závislosti na tom, v jaké fázi se projekt nachází).

Specifický cíl 1
Revitalizace zanedbaných nebo nedostatečně využívaných veřejných prostranství
opatření 1.1 Přichystalova ulice - rekonstrukce komunikace
Skupova a Trnkova - rozšíření parkovacích stání
opatření 1.2 ---
opatření 1.3 Povel - obytná zóna - revitalizace a regenerace sídliště
Novosadský Dvůr - rekonstrukce komunikace
Specifický cíl 2
Modernizace bytových domů
opatření 2.1 Energetické opatření bytového domu Zikova 26, 28
Energetická opatření bytového domu Trnkova 17,19
Energetická opatření bytového domu Rooseveltova 96, 98
Regenerace bytového domu Jeremiášova 432/10, Olomouc - Povel
Snížení energetické náročnosti BD Olomouc, Rooseveltova 342/113
Energetická opatření pro dům Rožňavská 1,3
Holická 51 - rekonstrukce bytového domu
Regenerace panelového domu Trnkova 24 Olomouc
Trnkova 32, energetická opatření
Rožňavská 11,13 Olomouc, energetická opatření
Regenerace panelového domu Heyrovského 23, 25, 27 Olomouc
opatření 2.2 ---
opatření 2.3 Modernizace osobního výtahu v bytovém domě Werichova 17
Rekonstrukce bytového domu Nedvědova
Rekonstrukce výtahů Nešporova 17 a 19 v Olomouci
Výměna technologie výtahu SVJ kpt. Jaroše 1, Olomouc
Rekonstrukce výtahů bytového domu Janského
Rekonstrukce výtahů – Rožňavská 8,10 Olomouc
Výměna svislých potrubních rozvodů, Lužická 391/10
Výměna společných rozvodů vody v domě Kanadská 8
Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace
Modernizace výtahů bytového domu SVJ Nešporova 1,3,5
Modernizace výtahů bytového domu SVJ Lužická 14
Modernizace výtahů bytového domu SVJ Jeremiáše 14
Revitalizace bytového domu - "Modernizace výtahů - Voskovcova 722/6, Olomouc"
Rekonstrukce osobního výtahu v objektu Lužická 12
Rekonstrukce výtahů bytového domu Trnkova 17, 19
Rekonstrukce technického vybavení bytového domu Zikova 26, 28
Rekonstrukce a modernizace výtahů domu Voskovcova 727/2 Olomouc
Rekonstrukce a modernizace technického vybavení bytového domu Heyrovského 1, 3, 5
Rekonstrukce výtahů v domě Rožňavská 16 a 18 v Olomouci
Modernizace výtahů bytového domu Skupova 19, 21, 23
Revitalizace domu - "Modernizace výtahů - Voskovcova 722/6, Olomouc" - 2. etapa
Výměna silových elektrorozvodů Nedvědova 1, 3, 5
Rekonstrukce rozvodů vody Rožňavská 12, 14
Modernizace výtahů bytového domu Voskovcova 726/4 Olomouc
Rekonstrukce výtahů bytového domu kpt. Jaroše 7, 9, 11
Modernizace rozvodů bytového domu SVJ Jeremiáše 14
Modernizace rozvodů bytového domu SVJ Lužická 14
Modernizace rozvodů bytového domu SVJ Nešporova 4,6,8
Modernizace rozvodů bytového domu SVJ Nešporova 1, 3, 5
Výměna výtahu v bytovém domě Jeremiášova 432/10, Olomouc
Modernizace výtahu bytového domu Zikova 16,18 Olomouc
Modernizace výtahů a rozvodů bytového domu SVJ Jánského 10,12,14
Odstranění provozních rizik výtahu Schweitzerova 70,72
Výměna výtahu v bytovém domě V křovinách 410/4 Olomouc
Odstranění provozních rizik výtahu, rekonstrukce rozvodů byt. domu Trnkova 24
Rekonstrukce technického vybavení byt. domu Rooseveltova 84
Odstranění provozních rizik výtahu Velkomoravská 63
Výměna technologie výtahu a opláštění výtahové šachty Schweitzerova 52, 54, 56
Přístavba výtahu Rooseveltova 342/113 Olomouc
Odstranění provozních rizik výtahů Velkomoravská 59, 61 Olomouc
Odstranění provozních rizik výtahů Trnkova 588/5 a 589/3 Olomouc
Odstranění provozních rizik výtahů Heyrovského 404/23, 405/25, 406/27 Olomouc
Odstranění provozních rizik výtahů Werichova 12, 14
Odstranění provozních rizik výtahů Trnkova 12, 14
Odstranění provozních rizik výtahů Zikova 6, 8
Odstranění provozních rizik výtahu Jeremiášova 8, Olomouc
Odstranění provozních rizik výtahu Schweitzerova 74 a 76