Harmonogram výzev

2. října 2011 (ne)

Ke dnu 3. 9. 2009 statutární město Olomouc vyhlásilo kontinuální výzvy na opatření 1.1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních a 1.2 Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch. Výzvy byly ukončeny ke dnu 19.8.2011. Další kontinuální výzva bude vyhlášena ve IV. čtvrtletí 2011.

Výzvy na opatření 2.1 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení, 2.2 Odstranění statických poruch domů, výměny a modernizace lodžií a 2.3 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů byly vyhlášeny 30.11. 2009 a 30.9.2010. Dále budou vyhlašovány každé další III. čtvrtletí v každém následujícím roce až do roku 2013.

Cíl / aktivita IPRM 2008 2009 2010 2011
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Opatření 1.1.             v r r r r r r r r  
Opatření 1.2.             v r r r r r r r r  
Opatření 1.3.                               v
2 Opatření 2.1.               v r r v r r r v r
Opatření 2.2.               v r r v r r r v r
Opatření 2.3.               v r r v r r r v r

 

Cíl / aktivita IPRM 2012 2013 2014 2015
I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV
1 Opatření 1.1.                         z z    
Opatření 1.2.                         z z    
Opatření 1.3. r r r r r r r r r r r r z z    
2 Opatření 2.1. r r v r r r v r r r r r z z    
Opatření 2.2. r r v r r r v r r r r r z z    
Opatření 2.3. r r v r r r v r r r r r z z    

 

Pozn:

v příprava a vyhlášení výzvy
r realizace projektů v IPRM (mimo projekty pod čarou)
z zpracování závěrečné zprávy IPRM