Výsledky výzev

V kontinuální výzvě č. 1 Výstavba, rekonstrukce a sanace veřejných ploch kromě rekreačních vyhlášené dne 3.9.2009 byly doposud předloženy 2 projektové žádosti, které byly schváleny Centrem pro regionální rozvoj:

 • Přichystalova ulice – rekonstrukce komunikace
 • Skupova a Trnkova – rozšíření parkovacích stání

V kontinuální výzvě č. 2 Budování či modernizace volně přístupných rekreačních ploch vyhlášené dne 3.9.2009 nebyla doposud předložena žádná projektová žádost.

Ve výzvě č. 3 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení vyhlášené dne 30.11.2009 nebyla předložena žádná projektová žádost.

Ve výzvě č. 4 Odstranění statických poruch domů, výměny a modernizace lodžií vyhlášené dne 30.11.2009 nebyla předložena žádná projektová žádost.

Ve výzvě č. 5 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů vyhlášené dne 30.11.2009 bylo předloženo 8 projektových žádostí, z nichž 6 bylo schváleno Centrem pro regionální rozvoj. Jedná se o následující projekty:

 • Modernizace osobního výtahu v bytovém domě Werichova 17
 • Rekonstrukce bytového domu Nedvědova
 • Rekonstrukce výtahů Nešporova 17 a 19 v Olomouci
 • Výměna technologie výtahu SVJ Kpt. Jaroše 1, Olomouc
 • Rekonstrukce výtahů bytového domu Janského
 • Rekonstrukce výtahů – Rožňavská 8,10 Olomouc

Ve výzvě č. 6 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení vyhlášené dne 30.09.2010 byly předloženy tři projektové žádosti, všechny prošly hodnocením na městě:

 • Energetické opatření bytového domu Zikova 26, 28
 • Energetická opatření bytového domu Trnkova 17,19
 • Energetická opatření bytového domu Rooseveltova 96, 98

Ve výzvě č. 7 Odstranění statických poruch domů, výměny a modernizace lodžií vyhlášené dne 30.09.2010 nebyla předložena žádná projektová žádost.

Ve výzvě č. 8 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů vyhlášené dne 30.09.2010 bylo předloženo 18 projektových žádostí, z nichž 11 prošlo hodnocením na městě. Jedná se o následující projekty:

 • Výměna svislých potrubních rozvodů, Lužická 391/10 Olomouc
 • Výměna původních rozvodů vody a kanalizace (stupačky) v domě
 • Výměna společných rozvodů vody v domě Kanadská 8
 • Rekonstrukce rozvodů vody a kanalizace
 • Modernizace výtahů bytového domu SVJ Nešporova 1,3,5
 • Modernizace výtahů bytového domu SVJ Lužická 14
 • Modernizace výtahů bytového domu SVJ Jeremiáše 14
 • Revitalizace bytového domu - "Modernizace výtahů - Voskovcova 722/6, Olomouc"
 • Rekonstrukce osobního výtahu v objektu Lužická 12
 • Rekonstrukce výtahů bytového domu Trnkova 17, 19
 • Rekonstrukce technického vybavení bytového domu Zikova 26, 28

Podrobnější popis schválených projektů je uveden v sekci Úspěšné projekty.