Čerpání prostředků

V rámci IPRM Revitalizace a regenerace sídliště bylo schváleno čerpání prostředků žadatelům podávajícím projekty do výzev č. 1 až 8 (viz souhrnná tabulka čerpání dle jednotlivých kol vyhlašování výzev).

  Specifický cíl 1 Specifický cíl 2
opatření 1.1 opatření 1.2 opatření 1.3 opatření 2.1 opatření 2.2 opatření 2.3
Alokace celkem * 48,9 mil.Kč 0 91,5 mil.Kč 25,2 mil.Kč 0 19 mil.Kč
Výzva č. 1, 2, 11 Alokace ve výzvě 110 mil.Kč. 18 mil.Kč 82,4 mil.Kč      
Schváleno k čerpání 48,9 mil.Kč 0 63 mil.Kč      
Výzva č. 3, 4, 5 Alokace ve výzvě       14 mil.Kč 2 mil.Kč 10 mil.Kč
Schváleno k čerpání       0 0 3 mil.Kč
Výzva č. 6, 7, 8 Alokace ve výzvě       14 mil.Kč 2 mil.Kč 11,7 mil.Kč
Schváleno k čerpání       3,1 mil.Kč 0 5 mil.Kč
Výzva č. 9, 10 Alokace ve výzvě       15 mil.Kč   8,7 mil.Kč
Schváleno k čerpání       0   7,5 mil.Kč
Výzva č. 12 Alokace ve výzvě       19,9 mil.Kč    
Schváleno k čerpání       2,8 mil.Kč    
Výzva č. 13, 14 Alokace ve výzvě       12,7 mil.Kč   9 mil.Kč
Schváleno k čerpání       4 mil.Kč   2,5 mil.Kč
Výzva č. 15, 16 Alokace ve výzvě       9,8 mil.Kč   7,4 mil.Kč
Schváleno k čerpání       4 mil.Kč   1,6 mil.Kč
Výzva č. 17 Alokace ve výzvě       24 mil.Kč
Schváleno k čerpání       10,8 mil.Kč
Zbývá vyčerpat celkem 0 0 19,4 mil.Kč 13,2 mil.Kč

* celková výše prostředků se odvíjí od platného směnného kurzu Kč/€

Pozn. částky jsou uvedeny v Kč