Cíle, opatření a alokace

6. června 2012 (st)

Globálním cílem IPRM Revitalizace a regenerace sídliště je zajištění stability sociálně smíšené struktury obyvatel a zvýšení udržitelnosti bydlení v bytových domech v částech města ohrožených fyzickým chátráním a sociálním vyloučením.

Globální cíl je rozdělen do tří specifických cílů dále rozčleněných na jednotlivá opatření, která náplň globálního cíle konkretizují.

Alokace

Celková alokace pro IPRM v oblasti intervence 5.2 činí 7 179 511 EUR1

Orientační tabulka rozmístění alokací na jednotlivá opatření:

Zdroje financování - dotace Opatření 1.1 Opatření 1.2 Opatření 1.3 Opatření 2.1 Opatření 2.2 Opatření 2.3 Celkem
Způsobilé výdaje v Kč 57 561 304 0 107 628 520 48 034 121 0 62 552 055 275 776 000
Dotace celkem v Kč 48 927 107 0 91 484 242 19 213 648 0 25 020 822 184 645 819
Dotace celkem v % 85 85 85 40 40 40  

1 K přepočtu Kč na Euro použijte aktuální kurz dle ČNB v měsíci předložení žádosti.