Finanční plán

21. března 2012 (st)

Alokace na jednotlivá opatření budou upřesněny ve vyhlášených výzvách.

Tabulka plánovaného objemu způsobilých výdajů, které musí být prostřednictvím projektů realizovány během následujících 6ti let:

  Plánovaný objem způsobilých výdajů IPRM v jednotlivých letech v tis. Kč
(jedná se o způsobilé výdaje dle podmínek IOP)
Nezpůsobilé výdaje
  2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Celkem  
Oblast intervence/aktivita                    
5.2.a) 0 0 45 702 11 859 27 000 38 000 40 000 2 628 165 189 80 000
5.2.b) 0 0 0 20 760 25 800 40 000 22 900 1 125 110 586 70 000
5.2.c) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Způsobilé výdaje celkem 275 776  
Nezpůsobilé výdaje celkem 150 000 
IPRM celkem 425 776