Základní informace o IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Základní informace o IPRM Revitalizace a regenerace sídliště
Získání dotace na regeneraci olomouckého sídliště považuji za nevšední úspěch. Získali jsme nejvíce v rámci celé ČR, celkem 210 mil. Kč, z této částky je 160 mil. určeno na rekonstrukce a opravy veřejných prostranství (probíhá rekonstrukce ulice Přichystalova, připravuje se zkapacitnění parkování v ulici Skupova...). Zbývajících 50 mil. je určeno pro vlastníky bytových domů. Celkově se v dané lokalitě proinvestuje více než 400 mil. Kč, což určitě pozvedne úroveň bydlení a života na sídlišti. Naším cílem je přispět k větší spokojenosti obyvatel sídliště i celého města.
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora

Integrovaný plán rozvoje města obsahuje soubor časově provázaných akcí (projektů, případně integrovaných projektů), které jsou realizovány ve vybrané zóně města (zonální přístup). Integrovaný plán rozvoje města zahrnuje následující typy intervencí:

  • revitalizace veřejných prostranství
  • regenerace bytových domů

Smyslem zónového přístupu k integrovanému rozvoji měst je koncentrovat finanční prostředky na územně vymezenou vybranou zónu města a zaměřit se na řešení nejzávažnějších existujících problémů (deprivované, neboli problémové území) komplexním způsobem v této zóně. Integrovaný přístup by měl dosáhnout stanoveného cíle ve vybrané městské zóně daného města.

Koordinátorem aktivit IPRM Revitalizace a regenerace sídliště je Odbor evropských projektů Magistrátu města Olomouce.