Základní informace o IPRM Revitalizace a regenerace sídliště

Získání dotace na regeneraci olomouckého sídliště považuji za nevšední úspěch. Získali jsme nejvíce v rámci celé ČR, celkem 210 mil. Kč, z této částky je 160 mil. určeno na rekonstrukce a opravy veřejných prostranství (probíhá rekonstrukce ulice Přichystalova, připravuje se zkapacitnění parkování v ulici Skupova...). Zbývajících 50 mil. je určeno pro vlastníky bytových domů. Celkově se v dané lokalitě proinvestuje více než 400 mil. Kč, což určitě pozvedne úroveň bydlení a života na sídlišti. Naším cílem je přispět k větší spokojenosti obyvatel sídliště i celého města.
RNDr. Ladislav Šnevajs, náměstek primátora
Více ...

Revitalizace a regenerace sídliště

Aktuality

19ÚNO2014

Pro vlastníky, kteří nestihli žádost podat nebo se z jiných důvodů nemohli o dotace v IPRM ucházet, je nyní připravena alternativa v podobě finančního nástroje JESSICA. Více »

6ČER2013

Statutární město Olomouc oznamuje, že prodlužuje termín ukončení podávání projektových žádostí do výzvy č. 17 až na 15.7.2013. Více »

18LED2013

Statutární město upozorňuje zájemce o dotace na rekonstrukci bytových domů, že v současnosti vyhlášené výzvy výzva č. 15 Modernizace, rekonstrukce technického vybavení domů a výzva č. 16 Snížení energetické náročnosti bytových domů, moderní sociální bydlení jsou jedny z posledních vyhlášených výzev. Více »

Kompletní přehled »
Schválené projekty
Realizované projekty
  • Skupova a Trnkova – rozšíření parkovacích stání
  • Výměna technologie výtahu SVJ Kpt. Jaroše 1, Olomouc
  • Rekonstrukce bytového domu Janského

Více o schválených projektech »